Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Citybooks: yn petear mei Hassan Blasim oer Ljouwert.

Tongersdeitejûn sil de ôftraap fan it projekt Citybooks Ljouwert plak fine mei de earste skriuwer Hassan Blasim.

Citybooks Ljouwert is in projekt fan Explore the North, Ljouwert-Fryslân 2018, deBuren en ús. Fjouwer ferskillende skriuwers meitsje mei koarte ferhalen en gedichten in unyk stêdsportret fan Ljouwert dat aanst, fertaald yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk, te downloaden is as audioboek op citybooks.eu!

Mear ynformaasje fynst yn it Facebook evenemint.
Komst ek? Tagong fergees.

Mear ynformaasjeMear aktiviteiten