Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Kofje spesjaal Wieke de Haan: “Van kalverpoot tot oranjekoek”.

Alle freden kinst ûnder it geniet fan in kop ‘kofje spesjaal’ mear te witten komme oer stikken út de kolleksje fan Tresoar. Konservatoaren fertelle oer harren topstik, litte it sjen en mooglik meist sels wol efkes fiele. Ek komme der yn 2018 wer in hiel soad ynteressante sprekkers del by de wyklikse lunsjlêzing, alle tongersdeitemiddeis om healwei ienen.

Op Tresoar.frl fynst de aktuele ynformaasje.

lêzingen |  


Skatkeamer fan de Fryske kultuer