Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Swalkboeken foarlêsmiddei.

Wy nûgje dy graach út yn Obe om te harkjen nei ferskate gasten dy’t fertelle oer harren ûnferjitlik lêsmomint en it bysûndere berneboek, dat dêrfoar soarge. Miskien fynst it aardich om ek dyn oantinkens en ûnderfinings mei in boek te dielen mei oare minsken.

Yn MeM – Livingroom of Languages stiet in boekekast mei de swalkboeken. Miskien wol krekt it boek dat dy in ûnferjitlik lêsmomint besoarge. Do meist it meinimme om thús wer dat momint op ‘e nij te belibjen! En wa wit kinst dat boek fierder swalkje litte en sa ek oare lêzers optein meitsje.

Facebook evenemintMear aktiviteiten