Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Boartsje mei taal en stop-motion.

Fan 5 oant en mei 9 novimber is New Generation in wichtich programmaûnderdiel fan it Noordelijk Film Festival, mei masterclasses, workshops en noch folle mear foar filmmakkers fan jong oant âld.

Mei Lân fan taal presintearret it NFF in stop-motion animaasjeworkshop foar bern. Sy geane ûnder begelieding oan ‘e slach mei it meitsjen fan harren eigen filmkes mei taal yn ‘e haadrol!

Woansdei 7 nov, 15.30 oere
Tongersdei 8 nov, 15.00 oere
Lokaasje: Eestroom, tagong fergees
Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan it Noordelijk Film Festival.

> Bisto der ek by? Lit it ús witte fia Facebook. Sa bliuwsto ek op de hichte fan dit evenemint.Noordelijk Film Festival