Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei foarstellingen mei teäter 

Heldere taal

Wat foar ynfloed hat ‘laaggeletterdheid’ op it libben fan immen? De teaterfoarstelling Heldere Taal, mei yn de haadrol minsken dy’t ‘laaggeletterd’ binne moat it bewust wurden fergrutsje.

Bliuw op de hichte