Lân
fan
taal

Sykje as bern Sykje as ynwenner Sykje as besiker nei ynstallaasjes mei moai waar mei haadprogramma 

bern

Spesifyk foar bern.

Taletún

Haadprogramma

De Prinsetún yn Ljouwert is fan 31 maart oant en mei 28 oktober 2018 omtovere ta Taletún, fol aventoeren foar bern fan 0 oant 12 jier, harren âldere bruorren/susters en harren pakes en beppes. Boartersobjekten, ynteraktive ynstallaasjes, spannende rûtes: der is fan alles te dwaan foar húshâldings en skoalklassen!

Bliuw op de hichte