Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taal makket ús ta mins.

Fier de taal en help mei Lân fan taal groeie te litten!

Wy nûgje dy (meikoarten) út om te boartsjen mei taal, te reflektearjen, te fer-talen, diskusjes te begjinnen, in ferhaal te skriuwen of in gesprek te hawwen mei in oare online besiker fan Lân fan taal oan de hân fan dizze rigels.