Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
8ste dei. Moaie dei.

Yn Ljouwert wurdt in ûnbidich grutte ‘Goldbergmasine’ boud dy’t syn wjergea net hat: in enerzjike kettingreaksje fan ynstallaasjes en minsklike akjses. Dy slingeret as yn 8-foarmige rûte troch de stêd. En do kinst dêr as ynwenner of as besiker aktyf oan bydrage!

Op 8 july 2018 stiet de binnenstêd fan Ljouwert fan fan sinne-opgong oant sinneûndergong fleurich op syn kop. As yn it dekôr fan in grutte filmset foarmje bouwurken, muzyk, teater, dûns, spraak, sport en film mei-inoar in megakettingreaksje. Alles kin en mei.

As belangrike prelude sil 8ste dei yn gearwurking mei Lân fan taal tidens de iepening fan de kulturele haadstêd in enoarme ‘flústerline’ bouwe, dy’t syn oarsprong hat yn it al tige âlde spul wêrby’t in sin hieltyd wer fan de ien nei de oar trochflústere wurdt. By de 8ste dei-fariant hearst as publyk net allinnich de begjin- en einsin, mar ek de transformaasje dêrtuskenyn!

De 8ste dei kin net sûnder de mienskip. De werbring fan groepen is al begûn en guon bouwe al oan har eigen skeakel yn de ketting. Der wurde ek filmmakkers, frijwilligers, helpers en meiwurkjende bedriuwen socht. Hâld dit webstee yn ‘e gaten foar mear ynformaasje. Do wolst ommers aanst ek sizze kinne: “Ik wie derby, ik die mei en it gie oer my!” Wolsto meidwaan? Nim dan kontakt op fia info@8stedag.nl.

Wêr
De binnenstêd fan Ljouwert

Wannear
snein 8 july 2018

www.8stedag.nl