Hybridauth configuration error.

Original error message: Hybridauth requires the use of 'session_start()' at the start of your script, which appears to be disabled.

Trace

#0 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/hybridauth/Hybrid/Auth.php(117): Hybrid_Storage->__construct()
#1 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/hybridauth/Hybrid/Auth.php(55): Hybrid_Auth::initialize(Array)
#2 /srv/www/public_html/wp-content/plugins/bwh-social-login/bwh-social.php(212): Hybrid_Auth->__construct(Array)
#3 /srv/www/public_html/wp-content/themes/lft/header.php(22): bwh_social_login::initialize_widget()
#4 /srv/www/public_html/wp-includes/template.php(688): require_once('/srv/www/public...')
#5 /srv/www/public_html/wp-includes/template.php(647): load_template('/srv/www/public...', true)
#6 /srv/www/public_html/wp-includes/general-template.php(41): locate_template(Array, true)
#7 /srv/www/public_html/wp-content/themes/lft/single.php(14): get_header()
#8 /srv/www/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/srv/www/public...')
#9 /srv/www/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/srv/www/public...')
#10 /srv/www/public_html/index.php(17): require('/srv/www/public...')
#11 {main}
Lân fan taal » Obe – Besikerssintrum Lân fan taal

Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Obe – Besikerssintrum Lân fan taal. Dat wurdt moai!Dat vind ik ook

In gloednij gebou foarmet de tagong ta Lân fan taal: Obe. Do krijst dêr it wolkom taroppen as nije ‘ynwenner’ en kinst fuortdaliks (boartlik) oan it wurk mei taal. Belibje de keunstynstallaasje fan Tim Etchells en ûntdek wat der fierder allegearre te dwaan is!

Op it Âldehoustertsjerkhôf, it hert fan it Lân fan taal, stiet in nij en permanint gebou. Powerhouse Company hat dit ‘taalbelibbingssintrum’ ûntwurpen. It ûntwerp fan it Rotterdamse arsjitekteburo waard yn de simmer fan 2016 troch in saakkundige sjuery ûnder lieding fan ryksboumaster Floris Alkemade út seis útstellen keazen.

Yn it gebou is yn 2018 net allinne it ynteraktive besikerssintrum ûnderbrocht, mar ek de keunstynstallaasje fan Tim Etchells. Oan de bûtenkant is in permaninte tribune dêr’st op sitte kinst by festivals en eveneminten.

De bou fan Obe
Wy ha it proses op de foet folge mei in reeks koarte filmkes, makke troch Eduard Rekker & Johannes Keekstra. De filmkes kinst besjen op ús YouTube-kanaal. Live bielden fan Obe sjochst fia de webcam fan Tresoar.

Wêr
Heer Ivostraatje 1 (Aldehoustertsjerkhôf), Ljouwert

Iepeningstiden
alle dagen 10.00-18.00 oere

Utsûnderingen:
– 25 en 26 desimber – sletten

Partners
Gemeente Ljouwert, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven yn Fryslân en Stichting Bouwcultuurfonds Fryslân

Foto: skets ûntwerp Powerhouse