Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Team.

City of Literature Ljouwert-Fryslân wurdt opset troch in team dat bestiet út fertsjintwurdigers fan ferskate Fryske organisaasjes.

Schriuwers oanfraach
Ernst Bruinsma
Marleen Nagtegaal
Claudia Woolgar
Anne Graswinckel
Sytse Jansma

Partners
Gemeente Ljouwert
Provinsje Fryslân
Ljouwert-Fryslân 2028
Afûk
Tresoar
Historisch Centrum Leeuwarden
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Fers
Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân
Explore the North

Fragen?
By fragen oer City of Literature en/of ús kandidaatstelling, kinst kontakt opnimme mei Ernst Bruinsma.

Partners & locaties/locations/lieux